TyrsamisuFrancuski letterer Tyrsa kreirao je tipo poslasticu zajedno sa poslasticarem Benoît Castelom za parisku poslasticarnicu Liberté. Taj tiramisu je u kombinaciji sa autorovim umetnickim alijasom dobio logican naziv - Tyrsamisu.


No comments:

Post a Comment