David Pearson
David Pearson
je svoj portfolio napunio fantasticnim koricama knjiga. Posebno je po svom sjajnom tipografskom konceptu i besprekornom izvodjenju znacajna Penguin-ova trodelna edicija Great Ideas koju je on dizajnirao.Becca Clason
Becca Clason pravi interesantne slovne kompozicije blisko povezujuci sadrzinu i formu.

Keith Morris
Keith Morris u svojim radovima objedinjuje duh starih majstora kaligrafije i svezinu savremenog mladalackog pristupa.