Sofia Sans

Meksicki studio Anagrama za potrebe vizuelnog uoblicavanja svoj propagandnog materijala za stambeno posnovnu zgradu Casa Sofia dizajnirao je tipografsko pismo Sofia Sans Display inspirisano britanskim sans serifima. Ovo pismo za naslove kominuju sa jos 6 tipografskih familija, Garamond, Clarendon, Courier, Helvetica, Didot i American Typewriter.

No comments:

Post a Comment