Nivea

Evolucija Nivea pakovanja. Od nevestog skripta, preko serifnih pisama do posetepeno modelovanog sans saerifa koji danas cini jedan od najprepoznatljivijih logotipa na svetu.No comments:

Post a Comment